REHVIHOTELL

Rehvid puhkavad kõige paremini sobivates tingimustes

Hoiame Sinu rehve hoolega nii suvel kui talvel! Sina ei pea enam kunagi muretsema rehvide ebamugava transportimise pärast. Rehvihotelli boonuseks on ka see, et õigetes hoiutingimustes ei kahane seistes rehvide väärtus.

Rehvidele sobivad kõige paremini hea ventilatsiooniga, kuivad ja mõõduka temperatuuriga ruumid. Päike ei tohiks rehvide peale paista. Rehvide läheduses ei tohi ladustada kemikaale ega teravaid esemeid, mis võivad  neid rikkuda. Rehvid ei ole vundament kolale – neile ei tohiks peale laduda teisi esemeid. Rehvidele on ohtlikud ka tulised esemeid, sädemed, erinevad seadmed, nt elektrimootorid, keevitusseadmed jms. 

Rehvimeistris vastavad rehvide hoiutingimused parimatele nõuetele. 

Rehvide hoiustamine